Валутни курсове на БНБ

Приятели

Профон

"ПРОФОН"е сдружение с нестопанска цел, създадено на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/. Сдружението осъществява своята дейност в частна полза въз основа на действащото в страната законодателство, на устава и оперативните решения на управителните органи.


www.prophon.org

В момента

Гледайте Европейска Музикална Телевизия он-лайн.

Програмата


email